Albania

Albania means “land of the eagles”. The nation lies in the Balkan peninsula (see map) across the Adriatic from Italy. Capital: Tirana 1 million    Population: 3 million Language: Albanian Example: Mateu 1 Albanian Bible (ALB) 1 Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit. 2 Abrahamit i lindi Isaku; Isakut i lindiContinue reading “Albania”