The Afar of horn of Africa

1 Qembook Yalli qaran kee baaxo gine. 2 Too saaku baaxo hebelto’weelo luk manannaay, baaxo’bagul tu mananna. Inkih tan baaxo leek kibbinteh teneeh, dariifal kaadu kaxxa lee akak teneeh, kaxxa dite kaadu dariifal akak ten. Yallih Roocaaniyya too leeh amol haadak ten. GEN 1:1-2 This is from the Afar bible. ¬†They live in one ofContinue reading “The Afar of horn of Africa”